Велика Федора, да дура.
Русская пословица.

Два сапога пара, да оба на одну ногу.

Два сапога пара, да оба на одну ногу.Русская пословица.