Во сне видел, да наяву прозевал.
Русская пословица.

Собака лает — ветер носит.

Собака лает — ветер носит.Русская пословица.