Антипа не липа, а кожею платит.
Русская пословица.

За вороток, да и на холодок.

За вороток, да и на холодок.Русская пословица.