Ел ли, не ел, а за обед почтут.
Русская пословица.

Ахи да охи не дадут подмоги.

Ахи да охи не дадут подмоги.Русская пословица.