За вороток, да и на холодок.
Русская пословица.

Без поджога дрова не горят.

Без поджога дрова не горят.Русская пословица.