Зевота на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого.
Русская пословица.

Доверяй, но проверяй

Доверяй, но проверяйРусская пословица.