Зевота на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого.
Русская пословица.

Неужто тебе это чучело не надокучило?

Неужто тебе это чучело не надокучило?Русская пословица.