Казна с голоду не уморит, да и досыта не накормит.

Казна с голоду не уморит, да и досыта не накормит.
Русская пословица.