Лицом детина, да разумом малина.
Русская пословица.

Волос глуп, везде растёт.

Волос глуп, везде растёт.Русская пословица.