На пословицу, на дурака да на правду — и суда нет.
Русская пословица.

Званого везде честят.

Званого везде честят.Русская пословица.