Не кони везут — овёс везёт.
Русская пословица.

Взяло Фоку и сзади и сбоку.

Взяло Фоку и сзади и сбоку.Русская пословица.