Перекосило б тебя с угла на угол, да с уха на ухо!

Перекосило б тебя с угла на угол, да с уха на ухо!
Русская пословица.