Без обеда не красна беседа.
Русская пословица.

Страшен сон, да милостив Бог.

Страшен сон, да милостив Бог.Русская пословица.