У Бога правда одна.
Русская пословица.

Званого везде честят.

Званого везде честят.Русская пословица.