Фортуна велика, да ума мало.
Русская пословица.

Доверяй, но проверяй

Доверяй, но проверяйРусская пословица.