Щербина на ноже, щетина на еже.

Щербина на ноже, щетина на еже.
Русская пословица.