Я рад гостям за чужим столом.
Русская пословица.

На пословицу, на дурака да на правду — и суда нет.

На пословицу, на дурака да на правду — и суда нет.Русская пословица.