Яблоко от яблони недалеко падает.

Яблоко от яблони недалеко падает.
Русская пословица.