Близко, да склизко; далеко да легко.
Русская пословица.

Не хвали жену телом, а хвали делом!

Не хвали жену телом, а хвали делом!Русская пословица.