Богат, да крив; беден, да прям.
Русская пословица.

Не вешай нос Держи хвост пистолетом.

Не вешай нос Держи хвост пистолетом.Русская пословица.