Богат, да крив; беден, да прям.
Русская пословица.

За вороток, да и на холодок.

За вороток, да и на холодок.Русская пословица.