Богата хоть дурака всяк почитает.
Русская пословица.

Богат, да крив; беден, да прям.

Богат, да крив; беден, да прям.Русская пословица.