Богу слава, а попу кусок сала.
Русская пословица.

Век живи — век учись.

Век живи — век учись.Русская пословица.