Богу слава, а попу кусок сала.
Русская пословица.

Страшен сон, да милостив Бог.

Страшен сон, да милостив Бог.Русская пословица.