Богу пятак да в кабак четвертак.
Русская пословица.

Рада б душа посту, так тело бунтует.

Рада б душа посту, так тело бунтует.Русская пословица.