Богу пятак да в кабак четвертак.
Русская пословица.

За Общим столом еда вкуснее.

За Общим столом еда вкуснее.Русская пословица.