Бритва остра, да мечу не сестра.
Русская пословица.

Скажи, да укажи, да в рот положи.

Скажи, да укажи, да в рот положи.Русская пословица.