Аз да буки избавят ли от муки.
Русская пословица.

Здравствуй, стаканчик, прощай, винцо!

Здравствуй, стаканчик, прощай, винцо!Русская пословица.